Парк-музей Владислав Варненчик

11.08.2012 01:42

 

Паркът на музея отново се напълни с рицари и дами. Ставаме все по-добри в изработването на брони и щитове, а идеите ни все по-разнообразни. Даже средновековните рицари биха ни завидели на сръчната изработка :)