Цена

03.09.2013 01:52

Цени за учебната 2014 / 2015 година

В зависимост от това колко често детето посещава "Игралница занималница" можете да изберете между:
 
  • Месечна такса - 10 лв. на ден . Например при 20 работни дни в месеца, месечната такса ще е 200 лв. При 19 - 190 лв. 
  • Таксата се заплаща се между 1 - 5 на текущия месец. Приспадат се по 5 лв. за всяко направено в предходния месец отсъствие по уважителни причини.
  • От опит знам, че от 9 месеца през учебната година, рядко има повече от 1 месец без ваканции и отсъствия ;)
  • Карта за 5 посещения - 55 лв. Ако сте с нас често, но не ежедневно, може би тази карта е добрия избор за Вас.
  • Заплащане на ден - 12 лв.
  • Почасово - 4 лв. на час
  • Удължено работно време - 4 лв./час за всеки ЗАПОЧНАТ час 
  • Важи за случаите, в които желаете да осигурим посрещане или изпращане на детето извън редовното ни работно време 8.00 - 18.00 часа. 
  • Обяд и лека закуска - 4 лв. на ден
  • Арт студио "Игралница занималница" - 10 лв. на занимание - 3 часа / 9:30-12:30 или 13:00-16:00 /