Цена

03.09.2018 01:52

Цени за учебната 2018 / 2019 година

В зависимост от това колко често детето посещава "Игралница занималница" можете да изберете между:
 
  • Месечна такса - 11 лв. на ден. Например при 20 работни дни в месеца, месечната такса ще е 220 лв.При 19 - 209 лв. Таксата се заплаща  между 1 - 5-то число на текущия месец.
  • Седмична такса -12 лв. на ден. Заплаща се в началото на всяка седмица.
  • Заплащане на ден - 14 лв.
  • Почасово - 4 лв. на час
  • Удължено работно време - 4 лв./час за всеки ЗАПОЧНАТ час .Важи за случаите, в които желаете да осигурим посрещане или изпращане на детето извън редовното ни работно време 8.00 - 18.00 часа. 
  • Обяд и лека закуска - 4 лв. на ден
  • Арт студио "Игралница занималница" - 12 лв. на занимание - 3 часа ,всяка събота от 10:00-13:00 или 13:00-16:00