Побити камъни

27.08.2012 23:50

 

Днес се оказа много разнообразен ден. Тръгнахме сутринта към Побити камъни и внимателно обследвахме района там. Обсъдихме различните теории за произхода на уникалния феномен и излязохме със своя собствена ;-)) Покатерихме се, крихме се и внимателно разгледахме всяко мернало ни се пред погледа подобие на каменна колона.Както винаги дадохме научно доказателство на твърдението, че "Човек и добре да играе, пак не се наиграва". Утре пак! :-))))